มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1Z7bWsG8tFiWzwtQl2sbBtDnVJcJ…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top