มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนซับม่วงวิทยา ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนซับม่วงวิทยา ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนซับม่วงวิทยา
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1ZF1h974moTKGeK2dqVSZElZM7UH…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

 

Scroll to Top