มรวอ.สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
เชิญชมภาพกิจกรรมได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/100V4Fh3uVg4xd…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์ฯ

Scroll to Top