ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

1 ปีมีครั้งเดียว ขอเชิญร่วมหล่อเทียน ถวายแสงสว่างก่อนเข้าพรรษา โดยวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 18-20 ก.ค. 67

1 ปีมีครั้งเดียว ขอเชิญร่วมหล่อเทียน ถวายแสงสว่างก่อนเข […]

1 ปีมีครั้งเดียว ขอเชิญร่วมหล่อเทียน ถวายแสงสว่างก่อนเข้าพรรษา โดยวัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 18-20 ก.ค. 67 Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ในโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. . ผู้ช่วยศาสตราจาร

อบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) ในโครงการการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น Read More »

เข้าร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. . รองศาสตราจารย์ ด

เข้าร่วมต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ Read More »

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2567

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.30 น. . รองศาสตราจารย์ ด

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในโอกาสที่ตรวจเยี่ยมโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 Read More »

มรวอ.สระแก้ว จัดถวาย “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) แห่งราชวงศ์จักรี”

ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2567 . มหาวิทยาลัย

มรวอ.สระแก้ว จัดถวาย “นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) แห่งราชวงศ์จักรี” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARD 2024 ในงาน VRU SHOWCASE X VRU SUSTAINABILITY 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล VALAYA OUTSTANDING AWARD 2024 ในงาน VRU SHOWCASE X VRU SUSTAINABILITY 2024 Read More »

สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 . สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาก

สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ (สมร.) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมและแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะของสถานศึกษา” Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันเสาร์ที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ พิธีลงนามบ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว Read More »

พิธีทำบุญตักบาตร เปิดร้านหมี่ไหม เพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้า ในการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. . รศ.ดร.สมบัติ คช

พิธีทำบุญตักบาตร เปิดร้านหมี่ไหม เพื่อจำหน่ายอาหาร และสินค้า ในการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว Read More »

ร่วมพิธีเปิดงาน Butterfly Night Market ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 . รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบ

ร่วมพิธีเปิดงาน Butterfly Night Market ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

Scroll to Top