ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมประกวดมหกรรมทักษะวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย (คีตะมวยไทย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมประก […]

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าร่วมประกวดมหกรรมทักษะวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย (คีตะมวยไทย) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี Read More »

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี “พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล”

📣ขอเชิญลงทะเบียนอบรม “พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมฟรี “พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล” Read More »

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี นักเร

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรี นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ Read More »

ขอเชิญสมัครประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร!! สมัครด่วน! วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญสมัครประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ชิงเงินรางวัล

ขอเชิญสมัครประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร!! สมัครด่วน! วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567 Read More »

ขอเชิญรับชมการแข่งขันมรดกภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์กีฬา “มวยไทย” ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ขอเชิญรับชมการแข่งขันมรดกภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์กีฬา &#

ขอเชิญรับชมการแข่งขันมรดกภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์กีฬา “มวยไทย” ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ Read More »

เปิดจองบูธขายของงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.!!!

เปิดจองบูธขายของงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้

เปิดจองบูธขายของงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.!!! Read More »

หมอลำหนูภารวิเศษศิลป์ ปิดฤดูกาล วันที่ 20 ก.ค. 67 แสดงที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว #เต็มวงซอดแจ้ง #ชมฟรี #มาม่วนนำกันเด้อ

หมอลำหนูภารวิเศษศิลป์ ปิดฤดูกาล วันที่ 20 ก.ค. 67 แสดงที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว #เต็มวงซอดแจ้ง #ชมฟรี #มาม่วนนำกันเด้อ Read More »

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบู

ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว Read More »

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีนักเรียน นักศึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “มหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีนักเรียน นักศึกษา โครงการเพิ่ม

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีนักเรียน นักศึกษา โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “มหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” Read More »

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นซอฟท์พาวเวอร์ Soft Power เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นซอฟท์พาวเวอร์ Soft Power เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว Read More »

Scroll to Top