ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
ตำแหน่ง คนงาน จำนวน ๑ อัตรา
ผู้ผ่านการคัดเลือก  นายจักรพันธ์ สุวรรณ์

อ่านประกาศ :

ที่1_2566+ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว+

Scroll to Top