ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ ณ ที่ทำการ อบต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนระดับนานาชาติ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
.
ลิงก์ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง : ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขับเคลื่อน “ตำบลคู่มิตรไทย-กัมพูชา” จ.สระแก้ว – 77 ข่าวเด็ด (77kaoded.com)

 

Scroll to Top