สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) พร้อมสร้าง resume ให้ฟรี!

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) พร้อมสร้าง resume ให้ฟรี!
.
ข้อมูลปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือสูง แนะนำเลยสำหรับบัณฑิตจบใหม่ หรือนักศึกษาที่ต้องการเก็บประวัติการศึกษา สะสมผลงานนำไปสมัครงาน
.
โดยระบบสามารถเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทำงาน การฝึกอบรมต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบช่วยสร้างเรซูเม่แบบอัตโนมัติที่นำไปสู่การมีงานทำ ผ่านระบบจับคู่งานกับกับสถานประกอบการต่าง ๆ
เข้าใช้งานได้ที่ : https://eportfolio.tpqi.go.th/
Scroll to Top