มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว รับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ยินดีรับสมัครทุกท่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเรียนเสาร์ – อาทิตย์ ปีการศึกษา 2566 รับสมัครออนไลน์โดยสแกน QR code หรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ณ อาคารอำนวยการชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 037-447-043 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์
Scroll to Top