แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จองรายวิชา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566
เปิดระบบการจองรายวิชา วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และปิดระบบการจองรายวิชา วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น.
นักศึกษาจองรายวิชาโดยเข้าเว็บไซต์ (Website) ของมหาวิทยาลัย  http://reg1.vru.ac.th
และดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการในคู่มือการจองรายวิชา

ดาวน์โหลดประกาศ : ประกาศ128_2566+แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบ

Scroll to Top