ช่องทางตรวจสอบรายชื่อ : รายงานตัว : ขอแสดงความยินดี บัญฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต


จำนวนบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่สำเร็จเดือน มิถุนายน 2563 – ธันวาคม 2564 ทั้งหมด 2,513 คน
ตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัว ได้ที่ > http://acad.vru.ac.th/vrubundit/update/

Scroll to Top