ประชาสัมพันธ์นักศึกษา ที่ยังไม่มีผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ที่ยังไม่มีผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

จะดำเนินการสอบ วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 66

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว

รายชื่อนักศึกษา ที่ยังไม่มีผลสอบ วัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนศ.ที่ยังไม่มีผลสสอบภาษาอังกฤษ+VRUTEP+

Scroll to Top