ประชาสัมพันธ์เพจ : การรับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.วไลยอลงกรณ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประชาสัมพันธ์เพจ : การรับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ซึ่งหน่วยงาน บุคลากร บัณฑิต และผู้ที่สนใจ สามารถกดติดตามเพจหรือแชร์ข้อมูลได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100088050707697 หรือแสกน QR Code

Scroll to Top