📣ข่าวดี! มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 จนถึง 12 มิถุนายนนี้!

📣ข่าวดี! มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 จนถึง 12 มิถุนายนนี้!

✅โอกาสพิเศษสำหรับคนทำงาน โครงการรับตรง ภาคเรียนเสาร์-อาทิตย์ #ทำงานก็เรียนได้ #ไม่จำกัดอายุ

➡️สามารถสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ > http://sk.vru.ac.th/apply_for_admission_vrusk/ (สมัครออนไลน์ได้ 3 สาขา เลือกวงเล็บข้างหลัง เรียนที่สระแก้ว)
หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มรวอ.สระแก้ว ต.ท่าเกษม (ข้าง อบจ.)
.
เรามีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้
📚หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (สมัครออนไลน์ได้ เลือกเรียนที่สระแก้ว)
– สาขาวิชาการบัญชี (โครงการความร่วมมือฯ กรอกใบสมัครเท่านั้น)
📚หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (สมัครออนไลน์ได้ เลือกเรียนที่สระแก้ว)
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สมัครออนไลน์ได้ เลือกเรียนที่สระแก้ว)
📚หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการความร่วมมือฯ กรอกใบสมัครเท่านั้น)

Scroll to Top