นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบ Basic Learning DSL

📍ประชาสัมพันธ์: นักศึกษาที่มีความประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีที่ 1 ผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบ Basic Learning DSL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการใช้งานระบบกองทุนแบบดิจิทัลและสามารถใช้ระบบ ได้อย่างถูกต้อง
.
เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting
ID : 99805148063
Passcode : 123456
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น.
Scroll to Top