ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษาและศิยษ์เก่า เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมจิตวันทา ชูเชิดปูชนีย์”,กิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิต, ประชุมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า

ลงทะเบียนแบบตอบรับแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม >  https://forms.gle/M7qh7yxVcBUEnaX86

-พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 “น้อมจิตวันทา ชูเชิดปูชนีย์” วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์กลาง (โรงอาหาร)

-กิจกรรมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาสาธิต วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ฐานการเรียนรู้ที่ 7 “พิรุฬห์พรรณ” ด้านการจัดการป่าชุมชน

-ประชุมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

Scroll to Top