รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
.
เสาร์ 29 ก.ค. เวลา 13.30 น.
– จัดสอบที่สระแก้ว สำหรับ นศ.เต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ / นศ.ความร่วมมือ มทบ19 สอบที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 2 มรวอ.สระแก้ว
เสาร์ 29 ก.ค. เวลา 13.30 น.
– จัดสอบที่ รร.มัธยมตาพระยา สำหรับ นศ. ความร่วมมือตาพระยา
ดูไฟล์รายชื่อแบบ PDF : VRU-TEP 66
Scroll to Top