หนังสือสมุดภาพ “30 ปี จังหวัดสระแก้ว”

จังหวัดสระแก้วได้ยกฐานะเป็นจังหวัดครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือสมุดภาพ “30 ปี จังหวัดสระแก้ว” ซึ่งมีเนื้อหา รวบรวมภาพถ่ายที่สวยงาม เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัด วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว
🌐 สามารถเข้าชมผ่านระบบ E-book ได้ที่ LINK : https://www.sakaeo.go.th/websakaeo/ebook/detail/37/data.html
Scroll to Top