มรวอ.สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท ค่าครองชีพ 1,310 บาท สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ตรวจสุขภาพประจำปีและสวัสดิการอื่นๆ
คัดเลือกในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร : job1_2566
Scroll to Top