มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/2566

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคการศึกษา 2/2566
.
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ,กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
– การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
– รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
สมัครเรียนออนไลน์ : http://sk.vru.ac.th/ent/
———————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 037 447 043
Line Official : (@359xalqe) https://lin.ee/xiQrRRW
Scroll to Top