รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2/2566 รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ปีการศึกษา 2/2566
สมัครเรียนออนไลน์ : http://sk.vru.ac.th/ent (สมัครได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด)
.
โอเพนแชทไลน์ พูดคุย สอบถาม กับอาจารย์ประจำหลักสูตร :
https://line.me/ti/g2/iEskt_qkT6JAWimrXJILyzc-bAqgN4kxI-O3eg
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
– รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
– การจัดการทั่วไป (บธ.บ.)
– เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ,กลุ่มวิชาสัตวศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
http://sk.vru.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/bch_property_2566_2.pdf
– เทียบโอนวุฒิการศึกษาได้ทุกระดับ, เทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ (ทำให้ลดจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา)
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว) 1,500 บาท
– ค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) หลักสูตรบริการธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 80,000 บาท)
– ค่าลงทะเบียน (ค่าเทอม) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท (ตลอดหลักสูตร 96,000 บาท)
– รับสมัครถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php (วันที่ 25 ตุลาคม 2566)
– เปิดภาคการศึกษา 2/2566 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566
———————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน
โทร. 037 447 043
Inbox เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
Line Official : (@359xalqe) https://lin.ee/xiQrRRW

Scroll to Top