หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ครู สพฐ. สมัครฟรี มีเกีตรติบัตร!

ครู สพฐ. สมัครฟรี มีเกีตรติบัตร! หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
.
อบรม ณ อบจ.สระแก้ว วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566
สมัครได้ที่ https://obec.bsru.ac.th/ (หมดเขตสมัคร 20 ตุลาคมนี้)

Scroll to Top