รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ VRU-TEP วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2566

รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ VRU-TEP ของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาใหม่แรกเข้า ที่ยังไม่มีผลสอบ ปีการศึกษา 2566

1. วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

สำหรับนักศึกษาใหม่แรกเข้าที่ยังไม่ได้สอบ ดูรายชื่อ > ผู้ลงชื่อเข้าสอบแรกเข้า สระแก้ว+ตาพระยา+ส 

2. วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบก่อนจบการศึกษา ดูรายชื่อ > ผู้ลงชื่อเข้าสอบก่อนจบ สระแก้ว+ตาพระยา+มท

-ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ สระแก้ว (จัดสอบที่ศูนย์สระแก้ว)

-โครงการความร่วมมือฯ มทบ19 (จัดสอบที่ศูนย์สระแก้ว)

-โครงการความร่วมมือฯ ตาพระยา (จัดสอบที่โรงเรียนตาพระยา)

 

Scroll to Top