ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรวอ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566

📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣
🪴ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มรวอ. ขอเชิญเข้าร่วมอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ
🗓️ ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2566
📍 ณ ศูนย์ประสานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
💰ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนท่านละ 2,400 บาท
✏️วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วม
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครผ่านลิงค์ >>> https://shorturl.asia/ocmLn
** สามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลยนะคะ
Scroll to Top