ปรับทัศนียภาพและภูมิทัศน์ขอบทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 359 (สายคลองยาง – เขาหินซ้อน) ด้านหลัง มรวอ.สระแก้ว เตรียมความพร้อม “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม” ในเทศกาลปีใหม่ 2567

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566
.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.)
และ แขวงทางหลวงจังหวัดสระแก้ว (วัฒนานคร)
.
ได้ร่วมมือบูรณาการปรับทัศนียภาพและภูมิทัศน์ขอบทางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 359 (สายคลองยาง – เขาหินซ้อน) ด้านหลัง มรวอ.สระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดเปิดเป็น “จุดบริการพักรถ พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม”
.
เพื่อเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับประชาชน
ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567
และเพื่อเป็นการสนองนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
#VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์
#กระทรวงอว #MHESI
#Visionaryเป็นผู้รอบรู้
#Responsibilityทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#Unityความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Scroll to Top