มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ร่วมกิจกรรม “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำหัวหน้างาน คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองค์มนตรี องค์มนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในงานกิจกรรม “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13 ” วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานน์ ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์

 

Scroll to Top