ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเต็มเวลา ภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2567
*ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) https://meet.google.com/roo-oqku-odu
หรือสามารถสแกน ผ่าน QR Code (ในเอกสารท้ายประกาศ)
*ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมในการ เข้าสอบสัมภาษณ์ และเตรียมเอกสารนำเสนอการแนะนำตัวด้วยโปรแกรมไฟล์ .pdf, .ppt, VDO หรืออื่น ๆ ไม่เกิน 5 นาที (ถ้ามี) โดยก่อนถึงเวลาสอบสัมภาษณ์ให้ผู้มีสิทธิ์เตรียมความพร้อมทุกขณะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อกลับไปเพื่อเรียกให้เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะเรียงตามลำดับ ตามหลักสูตร
โดยผู้สมัคร สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของตนเองได้ที่ลิงค์ : http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/login_Admin.php
Scroll to Top