มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเมืองพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอาจารย์วราวุฒิ คำพานุช ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเมืองพลิกโฉมการท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ถนนสันติภาพ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เชิญชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ลิงค์
https://drive.google.com/…/1IDCFMX9puo5ThybFBcQ7qG07WP…
สร้างอนาคตอย่างมั่นใจ ที่วไลยอลงกรณ์ฯ
#VALAYA
#วไลยอลงกรณ์

 

Scroll to Top