เปิดจองบูธขายของงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.!!!

🚩เปิดจองบูธขายของงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
📍ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น.!!!
📍 งานเริ่ม 18 กรกฎาคม ถึง 20 กรกฎาคม 2567
⭐ ขนาดบูธ ล็อก 3*3 เมตร มีไฟฟ้าและประปาให้บริการ *ไม่มีเต็นท์*
⭐ มีเวที ดนตรี หมอลำ
⭐ ชมฟรีตลอดงาน!!!
[ สอบถามรายละเอียดจองล็อคเพิ่มเติม ]
☎️ : 037-447-043
Scroll to Top