ขอเชิญรับชมการแข่งขันมรดกภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์กีฬา “มวยไทย” ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

📢ขอเชิญรับชมการแข่งขันมรดกภูมิปัญญาศาสตร์และศิลป์กีฬา “มวยไทย”
🚩ในงานมหกรรม Soft Power สระแก้ว ชายแดนเบื้องบูรพาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เริ่มชก 1 ทุ่มเป็นต้นไป
.
Scroll to Top