ขอเชิญสมัครประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร!! สมัครด่วน! วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567

📢ขอเชิญสมัครประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร!!
📍การประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา
-เป็นนักเรียน/นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดสระแก้ว
-สมาชิกในวงจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 คน ไม่เกิน 10 คน (รวมนักร้อง)
-เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 เพลง!
✅แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 19 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
📍สมัครด่วน! วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2567
📍อ่านประกาศ หลักเกณฑ์การประกวดประกวดวงดนตรีนักเรียน/นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร : http://sk.vru.ac.th/news/7634/
.
Scroll to Top