ร่วมพิธีเปิดงาน Butterfly Night Market ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567
.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี และผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช ร่วมพิธีเปิดงาน Butterfly Night Market ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กิจกรรมเทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โดยมีนางขวัญเรือน เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
.
ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว
Scroll to Top