มรวอ.สระแก้ว ร่วมหารือฯ กับอธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย (National Meanchey University)

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น.
.
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิการบดี, อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช หัวหน้างานบริหารทั่วไป, อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว หัวหน้างานวิจัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มรวอ.สระแก้ว ร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับราชอาณาจักรกัมพูชา กับอธิการบดี คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย (National Meanchey University)
โดยมีนายคิม โซเวนนา กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ร่วมด้วย
.
ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเมียนเจ็ย (National Meanchey University) จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา
#VRUSK #SDGs #NMU #NationalMeancheyUniversity #Meanchey

 

Scroll to Top