มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร จังหวัดปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว แนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 14.40 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร
#VRU #วไลยอลงกรณ์ฯ #รับสมัครนักศึกษา #VALAYA

Scroll to Top